NEWS

...........................................................................................................................................................................................

- Between the Lines - An artist´s books exhibition, Roz Barr Gallery, London 20.- 29. October
- Trykkeriet - Senter for samtidsgrafikk, Bergen, 12. November 2016
- Utopia Bærum, Henie-Onstad Kunstsenter, 16.October 2016 - 15. January 2017
-
Publication Angle no. 13, Sitters, exhibited at Photobook festival Oslo 8. - 18. Sept, 2016
- Byen,
Kunstmuseet Kube, Ålesund, 17.06.2016-29.01.2017
- FAST PLASS  – landsdekkende oversikt over historiske kvinner i offentlige uterom. Press forlag, 2017
- Commission by KORO at The Norwegian University of Life Sciences, inaugurated 1. Sept, 2016
- Music video with Phonophani on YouTube - take a look

...........................................................................................................................................................................................