I am the Weather (2018)
HD Video, 13 min

I am the Weather (2018) tegner opp et alvor relatert til den nye geologiske epoken i jordens historie Antropocen, en betegnelse som angir at de menneskeskapte endringene i jordas overflate er så omfattende at det vil bli mulig å finne stratigrafiske spor etter oss om millioner av år. På dette grunnlaget er det umulig å separere mennesket fra naturen eller klimaet som Aas antyder i verkets tittel. Filmen tar utgangspunkt i Munchs skildring av den blodige himmelen over Kristianiafjorden, som la grunnlaget for den flammende koloritten i Skrik (1892) hvor grensene mellom subjektet og naturen er opphevet. I 2004 fremmet tre amerikanske forskere at den røde himmelen skyldtes støv i atmosfæren og et enormt utslipp av CO2 etter vulkanutbruddet på Krakatau i Indonesia (1883). I 2018 kom tre norske meteorologer med en alternativ hypotese om at himmelens koloritt i det ikoniske maleriet kunne skyldes forekomsten av perlemorskyer. Aas tar utgangspunkt i Munchs fryktinngytende beskrivelser og denne forskningen som danner et bakteppe for hvordan temaet dreies inn mot dagens klimaendringer, for med økende CO2 utslipp blir troposfæren varmere noe som medfører at forekomsten av perlemorskyer blir hyppigere. Filmen er bygd opp i en fragmentarisk form hvor solnedganger over et urbant bylandskap glir over i bilder av perlemorskyer som er lastet ned fra internett. Så inntrer flere klipp fra servere, datalagrings- og kommunikasjonssentraler som slipper ut store mengder CO2, som igjen skaper ustabile skymasser over jordkloden. På denne måten står skyene i atmosfæren i et gjensidig forhold til den digitale skyen. Den eksistensielle angsten dreies i retning klimaangst hvor lydbildets poetiske tekst viser hvordan klimaets ulike elementer har blitt personifisert gjennom et nytt jeg, inspirert av Munchs egne ord: Han følte: «som om et pust av vemod, stanset, lente seg til gjerdet trett til døden og så utover på de flammende skyene som blod og sverd.»
Tekst: Tone Lyngstad Nyaas


Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Film still from I am the Weather, HDvideo, 13 min

Installation view - Munch´s House - Haugar Vestfold Artmuseum